Announcement: Voting Mechanics (in Malay & Vietnamese)

Pengumuman: Mekanik Pengundian Aureus

Kepada semua pemegang Aureus yang terhormat,

Anda akan diberi peluang mengundi untuk menentukan masa depan Aureus.cc. Sekiranya majoriti undi lebih dari 51% maka keputusan akan diteruskan untuk membubarkan Aureus Bitcoin Trust (ABT) yang mengandungi 15,000 Bitcoin.
Harap maklum bahawa setiap Aureus yang anda pegang mewakili 1 undi. Sebagai contoh, jika anda mempunyai 100 Aureus = 100 undi.

Apabila pengundian bermula, sila ambil perhatian bahawa anda akan mempunyai dua pilihan:

PILIHAN A
YA, saya mahu 15,000 Bitcoin dibubarkan dan diedarkan kepada semua pemegang Aureus. Dengan berbuat demikian, pemegang Aureus tidak akan lagi menerima dividen Bitcoin.

PILIHAN B
TIDAK, saya tidak mahu membubarkan 15,000 BTC. Semua Bitcoin akan dikekalkan di dalam ABT dan pemegang Aureus akan terus menerima dividen Bitcoin di masa hadapan.

_________________________

???? Thông báo: Cơ chế biểu quyết bầu chọn cho 15,000 bitcoin

???? Thân gởi các nhà đầu tư aureus,
chúng tôi trân trọng thông báo toàn thể quý nhà đầu tư rằng toàn thể quý nhà đầu tư sẽ có cơ hội để biểu quyết cho tương lai của trang aureus.cc. Nếu lượng lớn phiếu bình chọn chiếm trên 51% sẽ quyết định được tổng số bảo chứng 15000 bitcoin.

???? Hãy lưu ý là mỗi đơn vị aureus bạn nắm giữ, sẽ được tính như là 1 quyền biểu quyết.

???? Quý nhà đầu tư sẽ có 2 phương án lựa chọn như sau:

✅ Lựa chọn A:

Vâng – tôi đồng ý tổng số bảo chứng 15,000 bitcoin sẽ được thanh lý và phân chia đều cho các thành viên có sỡ hữu aureus. bằng lựa chọn này, sẽ kết thúc chương trình chi trả cổ tức bằng bitcoin hàng tháng cho nhà đầu tư aureus.

✅ Lựa chọn B:

Không – tôi không muốn thanh lý số 15,000 bitcoin bảo chứng. tôi muốn tiếp tục giữ lại số vốn bảo chứng này, và tiếp tục nhận cổ tức hàng tháng bằng bitcoin.

Share with